Holistik (Bütünsel) Koçluk Üzerine

Holistik (Bütünsel) Koçluk Modeli, koçinin / müşterinin kısa ve uzun vadeli sorunlarını ele almak için çeşitli araçlar kullanır.

Müşterin değerlerini ve yaşam amacını belirleyerek yaşamlarını tasarlamaları konusunda onlara destek olur. Ayrıca müşterilerin yaşam okyanusunu keyifli bir şekilde geçebilmek için gerekli olan çeşitli yaşam becerilerini kazanmaları için müşterilere destek olur.

Benzer şekilde bu model, koçun gerçek temel inançları ortaya çıkarmak için çeşitli zihin araçlarını kullanmasını sağlar ve ayrıca müşterisinin bakış açısını değiştirmek ve dönüştürmek için çeşitli teknikler kullanır, bu da müşterinin hayatı farklı bir şekilde görmesini sağlar.

Koçluk Sürecinin Unsurları

Bütünsel Koçluk Modeli, kısa vadeli sorunları çözmek için işlemsel yaklaşımı; uzun vadeli sorunları ele almak için dönüşümsel yaklaşımı benimser.

Bütünsel Koçluk Modeli, koç ile müşteri arasındaki uzun vadeli bir ilişkiyi yansıtır. Bu özellik, danışanın hayatı boyunca koçun desteğini almasına yardımcı olur.

Koç, müşteriyi tüm çabalarında liderlik rolüne götürmek için gerekli olan yaşam değiştiren kararları alabilmesi için müşterisini destekler. Bütünsel koçluk modeli, koça, müşterisinin daha kronik, duygusal sorunlarını ortaya çıkarmasında ve çözmesinde yardımcı olur.

“Holistik Koçluk”ta Koç’un Yeri

  • Holistik Koçluk Modelinde müşteri “Kim” olduğunu keşfeder
  • En çok neyi arzu ettiklerini belirler ve netleştirir.
  • Düşüncelerinin, duygularının ve eylemlerinin farkındalığını genişletir ve düşünce, duygu ve eylemlerinde uyumu yakalar.
  • Hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacak stratejiler, eylem planları, ortamlar oluşturur ve geliştirir.

Yazıyı Paylaş

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp